Policy för behandling av personuppgifter

Yttermans Integritetspolicy

Syfte

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Ytterman Projekt AB respekterar privatlivet för enskilda personer och samlar inte in eller hanterar personuppgifter om de inte frivilligt har tillhandahållits Ytterman Projekt AB av den berörda personen. Vi samlar heller inte in personuppgifter som inte är offentliga, dvs går att hitta på internet eller motsvarande. Namn, telefonnummer, e-postadress och postadress kan ges till tredje part för att kunna svara på en förfrågan som har med våra uppdrag eller projekt att göra.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

I huvudsak behandlar vi endast personuppgifter när vi har laglig grund och när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag med våra uppdragsgivare, kunder och leverantörer.Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att marknadsföra Ytterman Projekt AB.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel / yrkesroll
 • Övriga uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger 

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller besöker oss

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Kommunicera med dig om våra tjänster och evenemang
 • Undersökningar och kampanjer, inklusive marknadsföringskommunikation
 • Svara på förfrågningar och önskemål
 • För att bedöma, utvärdera och förbättra vår verksamhet
 • Analys av våra webbplatser
 • Fakturering, redovisning och till vissa delar revision
 • Skydda mot och förebygga bedrägeri och obehöriga transaktioner
 • Hantera risker
 • Tillämpa gällande lagkrav eller branschstandarder

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom Ytterman Projekt AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Ansvar

Ytterman Projekt AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta personuppgiftsansvarig och be oss plocka bort dig från våra system.

Kontakta

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller hur Ytterman Projekt AB använder dina personuppgifter, tveka inte att kontakta personuppgiftsansvarig på: info@yttermanprojekt.se

2108-05-24, Ytterman Projekt AB