Utveckling i Upplands Väsby

Yttermans uppdrag är att hitta möjligheter att utveckla fastigheten. Företrädesvis genom att möta behov som skapar samhällsnytta och som skapar långsiktiga värden för fastighetsägaren. Ytterman driver processen med kommunens plan- och exploateringsavdelning.