Hos oss är mjuka värden hårdvaluta.

Det är roligt och inspirerande att se hur det här synsättet får allt mer fäste i vår bransch. Det märks inte minst på djupare samarbeten med flera av våra kunder! Men vi alla har fortfarande mycket arbete kvar. Tydlighet och uthållighet är nyckeln för att lyckas. Det gör att vi ställer krav, inte bara på våra medarbetare utan vi är även noga med att välja uppdragsgivare som delar våra värderingar. Som värdesätter kvalitet, vill skapa hållbara byggnader och vara med att bidra till en lite bättre värld.

Det finns förstås fler områden som vi har identifierat som viktiga för vår och branschens utveckling och som vi arbetar med kontinuerligt. De främsta är kvalitetssäkring, effektivisering och hållbarhet. Därför satsar vi på en projektledningsmetodik som är gemensam för alla yttermannare. Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivare för att utveckla hur BIM kan användas i olika delar av processen och har flera pågående projekt med höga målsättningar inom miljöklassning.

En annan utveckling för oss är genom nya medarbetare. Tipsa gärna om det är någon du ser som skulle kunna trivas och bidra hos oss!

Hälsningar,

Patrik Ytterman