Stort intresse för miljöanpassade byggnader

Wen Lu är miljösamordnare på Ytterman, licensierad BREEAM-SE-AP och är även certifierad för att leda arbetet i Miljöbyggnad. Hon har också erfarenhet av att arbeta med Svanen-märkning.

Läs mer om vårt miljöerbjudande här.