Vi på Ytterman ställer oss helhjärtat bakom manifestet. Dessa frågor har alltid varit viktiga för oss, men vi inser att ännu mer måste göras. Vi kan inte bli nog tydliga med att vi bestämt tar avstånd från allt sådant beteende. Vi ser nu över alla våra policydokument och gör frågorna till en viktig del av det dagliga samtalet hos Ytterman. Som arbetsplats, och i de projekt vi är med och genomför, lovar vi att jobba aktivt mot fördomar och diskriminering för att skapa trygghet, mångfald och jämställdhet.

Patrik Ytterman