Hur bygger man en bra arbetsplats?

Det är inte alltid saker och ting fungerar som de borde i byggbranschen. Det är inte ovanligt med byggprojekt som vare sig klarar tids- eller kostnadsramar. Saker ramlar ibland mellan stolarna, uppdragen kan vara otydliga och projektledningen ha brister. Man kan dessutom ibland mötas av en grabbighet och brist på jämställdhet som inte hör hemma i ett modernt samhälle.

Ytterman startade med ambitionen att göra saker annorlunda. Först och främst genom att skapa tydliga och sunda grundvärderingar. För mig är det den naturliga vägen att skapa en riktigt bra företagskultur och ett långsiktigt lönsamt företag. För oss handlar det om att vi är ärliga och öppna i alla sammanhang. Det betyder också att vi respekterar varandra och andra. Att vi bryr oss om och är engagerade. Det innebär i sin tur att vi söker och vill arbeta med människor som tycker likadant eftersom ett företag är summan av människorna som arbetar där. Genom att vara på det här sättet ger vi energi till vår omgivning och kan vara ett stöd till dem vi arbetar tillsammans med.

För oss är långsiktighet, hållbarhet och jämlikhet andra viktiga honnörsord. Det ska genomsyra vårt dagliga arbete och vara vägledande i alla projekt där vi medverkar. Vi ska vara ett företag som tar ansvar för både människor och miljö.

Jag tror att vägen till framgång handlar om att ge projekten och arbetsuppgifterna mer hjärta och engagemang. Genom att införa närmare samarbeten och ökad transparens som bygger långsiktiga och förtroendefulla relationer. Eftersom varje projekt är unikt vet vi aldrig exakt var problem och fel kan uppträda. Men, tack vare vår kunskap och erfarenhet kan vi minimera riskerna för att något ska gå snett samtidigt som vi snabbt kan åtgärda problemen om de uppstår.

Tanken är att den här hemsidan inte bara ska spegla vad vi gör utan också berätta lite om vad vi tror på och hur vi är. Det vill säga ett företag som vill bidra till att bygga ett lite bättre samhälle som vi med rak rygg kan lämna över till våra barn. Välkommen till Ytterman.

Patrik Ytterman